Treść
Przeglądarka
Lokalizacja
Arena Warszawa - Literatura
wróć do indeksu projektów poprzednia strona 07/20 następna

 • 7.1    Akustyka
  [1]Peter Lord, Duncan Templeton: Detailing For Acoustics, E & FN Spon, 3rd Edition 1996
  [2]Sadowski Jerzy: Akustyka Architektoniczna PWN 1976
  [3]Sadowski Jerzy: Akustyka w Urbanistyce, Architekturze i Budownictwie Arkady 1971
  [4]Syndicat Des Fabricants d’Isolants En Laines Minèrales Manufacturèes (FILMM):
  La Technologie Du Silence, Solutions Acoustiques, Paris, Septembre 1990

 • 7.2    Chłodnictwo
  [5]XXIX Dni Chłodnictwa, konferencja naukowo-techn. [red. Grzegorz Krzyżaniak] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji: Nowe rozwiązania urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych w zastosowaniach. Poznań, SYSTHERM, 1997
  [6]PN - ISO 5149 Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczeństwa.
  [7]Dziennik Ustaw RP Nr 19 Rozp. 97: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych, z dn. 27-02-1995
  [8]Recknagel-sprenger: Ogrzewanie klimatyzacja, poradnik. Arkady 1976

 • 7.3    Podręczniki do projektowania
  [9]Zabłocki Wojciech: Hale Sportowe Wytyczne Programowo-Funkcjonalne, Sala Sportowa Wielofunkcyjna z areną 44x24 i 36x19 o widowni do 1000 i 200 miejsc, UKFiT 1997
  [10]Neufert: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1995
  [11]Wirszyłło Romuald: Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Praca zbiorowa pod redakcją Arkady Warszawa 1982
  [12]Neufert Ernst: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Arkady 1980
  [13]Wirszyłło Romuald: Wielofunkcyjne budynki sportowe klasyfikacja, 1968
  [14]Skoczek Romuald: Wybrane zagadnienia hal sportowo widowiskowych, 1966

 • 7.4    Przekrycia dużych rozpiętości
  [15]Trębacz Piotr: Konstrukcje przekryć dużych rozpiętości wobec wyzwań architektury końca XX wieku. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Projektowania Konstrukcji. Wydział Architektury PW. W-wa marzec 1998
  [16]miesięcznik ”ARCHITEKTURA-murator” Wydawnictwo murator
   -  Konstrukcje mobilne, A.Z.Pawłowski, P.P.Trębacz 10(37)/97
   -  Konstrukcje cięgnowe, Pawłowski Trębacz 8(35)/97
   -  Duże rozpiętości, Pawłowski Trębacz 7/97
  [17]Pawłowski A Zb, Rosińska Z.: Przestrzenne i płaskie przekrycia strukturalne dużych rozpiętości kształtowanie i optymalizacja. Praca wykonana w ramach działalności statutowej WAPW finansowana przez KBN W-wa marzec 1996
  [18]Pawłowski A Zb, Cała I., Trębacz P.: Przestrzenne i płaskie przekrycia strukturalne dużych rozpiętości kształtowanie i optymalizacja. Praca wykonana w ramach działalności statutowej WAPW finansowana przez KBN W-wa marzec 1995
  [19]Rębielak J.: Struktury przestrzenne o dużych rozpiętościach PW 1992
  [20]Bródka Jan: Przekrycia strukturalne W-wa Arkady 1985
  [21]Techniques et Architecture No 309, 1976 Structures Spatiales, un bilan
  [22]Büttner Oskar, Horst Stenker: Lekkie Budownictwo Metalowe Arkady Warszawa 1975
  [23]Mengeringhausen M: Raumfachwerke aus staben und Knoten, 1975
  [24]Biegus, Kowal, Kubica: Hale unikatowe Praca naukowa Wrocław 1974

 • 7.5    Oficjalne przepisy
  [25] Dziennik Ustaw RP Nr 106 poz. 680: o bezpieczeństwie imprez masowych, z dnia 22-08-1997 http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0680.htm
  [26]Dziennik Ustaw RP Nr 15 poz.139: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z dn. 22-01-1999 poz.140: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dn. 04-02-1999
  [27]CHA: ”Ice Hockey Facilities Safety Recommendations”1998-99
  [28]IIHF: Official Rule Book 2006-2010
  http://www.iihf.com/iihf-home/sport/iihf-rule-book.html
  [29]PZHL: Przepisy Gry w Hokeja Na Lodzie 1998
  [30]FIBA: Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 25-26.07.1998, wymiary wyposażenie s7-19
  [31]ITF: Oficjalne międzynarodowe zasady gry w tenisa ziemnego 2000 Rules of Tennis
  [32]IAKS: basic data for Sports Facilities, Kolonia 1997

 • 7.6    Komunikacja
  [33]Chylak A.: Materiały Robocze Do Studium Komunikacyjno-Urbanistycznego Rejonu Dworca Wschodniego, Warszawa marzec 1997
  [34]Martusewicz Wlaź Grażyna: Studium Komunikacyjno-Urbanistyczne Rejonu Dworca Wschodniego, skala 1:5000, Zamawiający Gmina Warszawa-Centrum. Pracownia Arch. A.Chylak K.Gruszecka s.c. grudzień 1996
  [35]Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach. Wydawnictwo ITB 1993
  [36]Ciesielski R., Maciąg E.: Drgania drogowe i ich wpływ na budynki. Inżynieria komunikacyjna. Wydawnictwo komunikacji i łączności, 1990.
  [37]BPRW ”Stolica”: Szczegółowe Opracowanie Węzła Nowojagiellońska, Zieleniecka, Targowa 1989

 • 7.7    Plany i mapy Warszawy
  [38]Zarząd m_st_ Warszawy: Projekt Planu Zagospodarowania m_st_ Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Warszawy, skala 1:20'000. Warszawa październik 2000
  [39]Szerszeń J.: Koncepcja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru osiedla "Saska Kępa" Część komunikacyjna istniejące i projektowane linie rozgraniczające ulic skala 1:1000
  część A arkusz 1 marzec 2000
  [40]Stan Zaawansowania Procedur Planistycznych w Gminie Warszawa-Centrum 15.02.2000
  [41]BPRW: ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” do r. 2020 gminy Warszawa-Centrum Projekt Biura Planowania Rozwoju Warszawy 2000
   -  Transport – Główne problemy, Rysunek nr 5
   -  Struktura Funkcjonalno - Przestrzenna, Rysunek nr 9
   -  Przebieg Trzeciej Linii Metra bardzo szkicowy
  [42]Rutkiewicz J.: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Portu Praskiego 97ha, Rysunek Infrastruktury Technicznej, Skala 1:1000. Opracowanie Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (BPRW) 1999
  [43]Rutkiewicz J: Studium Urbanistyczne Funkcjonalno-Przestrzennego Zagospodarowania Terenów Po Obu Stronach Wisły (rejon Portu Praskiego, Stadionu Dziesięciolecia, Powiśla) lipiec 1997
  [44]Miasto Stołeczne Warszawa, Archiwum Państwowe m_st_ Warszawy, Wojewoda Mazowiecki: Atlas Historyczny Warszawy. Wybrane źródła kartograficzne, Warszawa 1999
  [45]Zarząd m_st_ Warszawy: Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego m_st_ Warszawy Skala 1:20'000 zatwierdzony uchwałą Rady Warszawy z dn. 28.09.1992
  [46]Mapa sytuacyjno wysokościowa dla celów projektowych. Materiał wyjściowy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu dworca PKP Warszawa Wschodnia, podkład 1:1000
  [47]Mapa sytuacyjno wysokościowa dla celów projektowych wykonano w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym fotomechanicznie z sekcji z.m.m. 6 N1O2, 7 N1O2, 11 N1O2, 12 N1O2, 16 N1O2, 17 N1O2, 21 N1O2, 22 N1O2, 23 N1O2, 1 S1O2, 2 S1O2, 3 S1O2 Warszawa styczeń 1984, Skala 1:500

 • 7.8    Planowane Igrzyska Olimpijskie w Warszawie 2012, 2016
  [48]”Magazyn Olimpijski” od 1998 ilustrowany dwumiesięcznik PKOl
  [49]Igrzyska Olimpijskie w Warszawie. Biuletyn Informacyjny Gminy Warszawa-Centrum Wydanie specjalne Kultura fizyczna Warszawa, czerwiec 1999
  [50]Igrzyska Olimpijskie A Urbanistyka Miast. Berlin, Manchaster, Mediolan, Pekin, Rzym, Sztokholm, Sydney, Warszawa. Biuletyn Informacyjny Gminy Warszawa-Centrum Wydanie specjalne Kultura fizyczna Warszawa, czerwiec 1998

 • 7.9    Zarządzanie
  [51]Roman Rogowiecki: Koncertowy Dumping, Wprost (Nr 31) s100-101, 30 lipca 2000
  [52]Bistyp Consulting Sp z o.o.: Zbiór Jednostkowych Wskaźników Cenowych Na Roboty Inwestycyjne z Zakresu Budownictwa, Wrzesień 99
  [53]Stadium & Arena Management magazine bi-monthly magazine for facility managers world-wide.
  [54]IAAM: Facility Manager

 • 7.10    Zieleń
  [55]Longin Majdecki: Historia Ogrodów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
  [56]Konserwator Zabytków m_st_ Warszawy: Park Skaryszewski Skala 1:500 Katalog parków województwa warszawskiego, 1990
  [57]Szymanowski T.: Drzewa Ozdobne, Arkady 1957
  [58]Katarzyna Antoszczuk, Agata Gniady, Przemysław Zalewski: ”Park Skaryszewski”, Pracownia Architektury w Krajobrazie, prace semestralne studentów drugiego roku ra 98/99, 99/00